«

»

Print denne Indlæg

Aldrig mere orm i blommer

Aldrig mere orm i blommer med limfælder

Af Min Madopskrift

SE TEST RESULTATET FOR 2014 LÆNGERE NEDE

Blommebladhvepselarver og blommeviklerlarver

Undgå orm i blommer og frugt.

Denne artikel omhandler test af blommeviklerfælde og resultatet  2014.

Testen er foretaget i vores have, og vi har lavet testen fra det tidlige forår 2013. Vi har til testen brugt en blommeviklerfælde købt i et byggemarked.

Blommer er fantastisk og fremragende frugt, som bruges i køkkenet enten friske, syltede eller til saft. De kan bruges friske i lagkager, i desserter og på tærter og meget mere.

Har du blommer i haven, kender du sikkert det, at du glæder dig til endelig at skulle spise en dejlig saftig blomme, men så opdager du, at der er en ulækker orm i blommen. Og så tager du en blomme mere, og der er der også orm i, så mister man lysten til blommer.

Det er ærgerligt, for der findes i dag, gode muligheder for at undgå orm i ”blommerne”

Aldrig mere orm blommer er en mulighed, hvis man følger denne artikel.

Orm i blommer skyldes laver af natsværmeren, blommevikler.

Du kan også have masser af blomster på dine blommetræer, men får ikke særlig meget frugt, dette skyldes ofte laver af blommebladhveps.

Læs her, hvordan du undgår ”orm” i dine blommer, og hvilken slags skadedyr du har i dit blommetræ.

Blommebladhveps

Hoplocampa flava

Den voksne bladhveps er 3,5–5,5 mm lang og kendes ved at den har en mørk krop, med gule ben og lange antenner.

Bladhvepselarven er en lille buttet larve på ca. 1 cm., med hvidfarvet krop med mørkt hoved.

Når blommetræet er ved at afblomstre, og der anes en lille blomme, begynder hunnen af blommebladhvepse at lægge æg på de helt små blommer.

Du vil kunne genkende at dine blommer er angrebet af blommebladhvepsens laver ved, at der er en lille sort prik på de små blommer, der hvor blommebladhvepsens larver borer sig ind. Larven gnaver sig ind i blommen og æder stenen i de nyansatte små blommer.

Den sorte prik, sidder som regel på øverste halvdel af blommen.

Larven borer sig ind, og efterlader en sort prik på blommen og æder stenen. Derefter falder blommen ned.

Derefter fortsætter larven med at gå fra blomme til blomme til den er fuldvoksen efter ca. 5 uger.

Derefter falder larven til jorden med den angrebne frugt, og graver sig ca. 10 cm. ned i jorden, hvor den spinder en kokon hvor den overvintrer indtil den forpupper sig i foråret.

Bladhvepselarven kan ligge et helt år i jorden og først forpuppe sig i det andet forår.

Larverne kan ødelægge hele årets høst i de første to måneder efter afblomstring, så det er vigtigt, at der gøres noget på i dette tidspunkt, hvis ikke hele høsten af blommer skal gå til.

Bladhvepsen overvintrer som larve i jorden lige under blommetræet og forpupper sig i det tidlige forår.

Hvepsene klækkes samtidigt med blommetræernes blomstring og sværmer derefter.

Hvilke tegn viser at mit træ er angrebet af laver af bladhvepse:

 • Blommetræer, der har masser af blomstrer og sætter små blommer med sorte prikker der falder af, er tegn på angreb af blommebladhvepsen.
 • Falder der større frugter ned og der er en larve i, kan du se om det er en bladhvepselarve. Bladhvepselarven er en buttet, ca. 1 cm. lang, hvidfarvet larve med mørkt hoved.

Larven kendes ved, at den har tre par ben på forkroppen og 7 par gangvorter på bagkroppen.

I træer med stor frugtsætning som Victoria og opal, kan et angreb af bladhvepse have en positiv udtyndende effekt på kvaliteten af blommer. Men normalt ønsker man ikke denne effekt.

Hvad kan man gøre imod angreb:

Opsamle nedfaldne blommer og fjerne dem fra haven. Derved reduceres angrebet det følgende år.

Sæt fuglekasser op til mejser og musvitter. De kan tage nogle af hvepsene, inden de når at lægge æg i de helt små blommer.

Undgå de mest modtagelige sorter som Victoria og reineclaude

Købe og opsætte hvide limplader til at fange de voksne blommehvepse.

Limpladerne hænges op i blommetræet under blomstringen. Limpladerne skal være ca. 1 meter over jorden og opsættes på syd eller sydvestlige side af træet, hvor solen står.

Hvepsene flyver imod den hvide farve, der minder om blommeblomster, og bliver så fanget og hængende i limen.

Blommevikler

Cydia funebrana

Den voksne blommevikler er en grå natsværmer med hvide aftegninger og lange tynde sorte antenner.

Larven er lille og buttet med rosa eller rød farvet krop og har et sort hoved

Blommeviklerens larve, er den de fleste kender og som ofte bliver kaldt for »orm« i blommer. Men der er ikke tale om en orm men om en larve fra en natsværmer.

Larven lever af blommekødet.

Der er flere tegn der viser om du har ”orm” i dine blommer.

Dråber af harpiks lignende gummiflåd udenpå blommen.

Nogle blommer modner påfaldende hurtigt. De først modnende blommer, har oftes ”orm”

Blommeviklerlarven finder man oftest helt inde ved stenen, hvor der også er fyldt med larvens brunlige ekskrementer hele vejen rundt om stenen.

Fakta om blommevikler:

Blommeviklerlarven overvintrer under løs bark på træet. Blommevikleren overvintrer som larve i en silkekokon under den løse bark på blommetræet.

Blommeviklerlarven forpupper sig i det tidlige forår. Puppen er ca. 7 mm lang og lysebrun.

Blommevikleren udvikles så snart blommetræerne blomster og er aktive helt til høsten. Blommevikleren er en lille natsværmer med vingefang op til ca. 15 mm. Viklerne sværmer rundt om frugttræerne hvor de parrer sig og derefter lægger deres æg på blommerne.

Ægget klækkes efter et par uger, og larven gnaver et hul ind i blommen. Dette gøres i enden af blommen, og ikke i siden som ved bladhvepse.

Fra august begynder de voksne larver at bore sig ud af frugterne og spinder en kokon under den løse bark.

I gode år kan der udvikles en generation mere, som når at overvintre.

Hvad tegn viser at mit træ er angrebet af blommeviklerlarver:

 • Dråber af gummiflåd udenpå blommen kan være tegn på et larveangreb
 • Angrebne blommer modner tidligt.

Hvad kan man gøre imod angreb

Fjern de blommer på træet, hvor man allerede kan se et angreb, og fjern blommer med eller uden ormehuller, eller som er faldet ned under træet.

Fjern alle blommer med orm fra haven. Derved mindsker man næste års angreb af blommevikler.

Sæt fuglekasser op til havens mejser og musvitter. Småfuglene tager de overvintrende larver på træernes stammer.

Køb blommevikler fælder.

Blommevikler fælde:

Blommeviklerfælder er limfælder med feromon. De er meget effektive og forhindrer effektivt ”orm” i blommerne. De hænges op i træerne i april når blomstringen begynder og skal placeres ca. 1,5 meter oppe i træet på solsiden.

Limfælder tiltrækker og fanger blommevikler hannerne. Feromonfælder består af et en lille prop der dufter af feromon, og er det stof som hunnerne udskiller og som tiltrækker hannerne.

Når de så flyver hen til proppen sidder de fast i limpladen.

Feromonfælder er meget effektive, miljøvenlig og billige. De kan købes på internettet eller i det lokale byggemarked.

Resultat af test af blommeviklerfælde 2014:

Min Madopskrift afprøvede en blommeviklerfælde fra Bio trap i år 2014.

Foråret 2014 var varmt og med lidt nedbør. Dette var perfekte betingelser for alle insekter.

Dette kan have indflydelse på test resultatet.

I 2013 havde vi 0 “orm i blommer”

I 2014 havde vi 90 % “orm i blommerne”

I 2015 havde vi 0 “orm i blommer” (NY FÆLDE Artikel under forberedelse)

Her er test resultatet fra 2014. Ældre test kan ses nedenunder:

Vi har i de øvrige år været meget plaget af ”orm” i blommerne. Vi har 8 blommetræer og har fået et lille udbytte hvert år pga. orm i blommerne.

Ifølge pakningen bør en fælde dække en normal have på ca. 800 kvadratmeter.

Vi testede denne fælde og opsatte to fælder under blomstringen ca. per 800 m2.

Fælden hænges op, når træerne blomstrer. Dvs. nogle år allerede i midten af april måned. Efter 6 uger, skulle fælderne udskiftes med nye, for at forhindre nye angreb.

Hver feromonkapsel har ca. 6 ugers virkning. Det vil sige, at en pakke med 2 fælder yder beskyttelse i ca. 12 uger, per 800 m2.

Blommeviklerne er aktive fra det tidlige forår når træerne blomstrer og frem til frugthøsten i efteråret.

Forberedelse:

Ingen. Vi lavede ingen forberedelser, som f.eks. at fjerne gamle blommer under træet.

Ophængning:

Vi opsatte fælden midt i træet, og nogenlunde som anvist.

Selve limplade fælden:

Vi tjekkede løbende de to limfælder, og fangende i perioden 45 stk. blommeviklere på fælde 1 og 66 stk. blommeviklere på nummer to fælde.

Der var 27 stk. andre små insekter fanget også.

Resultat 2014:

Der var orm i næsten alle blommerne og ringe udbytte af blommer

Sorter af blommer:

Min Madopskrift har følgende sorter af blommer i haven:

 • Grøn reineclaude
 • rød kirkes,
 • sveskeblomme
 • jubilæum
 • Victoria
 • Opal
 • Mirabeller
 • Kræger

Konklusion:

Blommeviklerfælden havde ingen eller ringe effekt på antallet af “orm i blommer” i år 2014, selv om retningslinjerne blev fulgt.

Dette kan skyldes det overvældende antal insekter, der har været i 2014.

Vi kan ikke anbefale denne fælde, da resultatet har været meget nedslående. Vi vil til sæsonen 2015, prøve alternative metoder.


Anmeldt af den

Bemærkninger Der skal sættes en ny fælde op hver måned i sæsonen for at denne fælde virker optimalt. Fælden er dyr. Fælden er lidt skrøbelig.

Rating: 3 stjerner ud af 5

Vi vil i 2015 sætte blommeviklerfælden på læsiden af træerne, derved prøve, at holde på duften omkring træet.

Vi vil beskytte blommeviklerfælden mod vand og blæst, ved at sætte den ind i en beholder, så den derved ikke blæser rundt som nu, men er stationær.

Fordele ifølge producenten:

Blommeviklerfælde er en feromonfælde, der kun fanger blommevikleren.

 • Fælden fanger ikke nyttedyr såsom bier
 • Effektiv
 • Pesticidfri
 • Langtidsvirkende
 • Miljøvenlig insektfælde mod skadedyr i blommer

Fakta om Feromonfælden:

I en feromonfælde anvendes et kunstigt kønshormon for at tiltrække artsspecifikke skadedyr. Det er en særlig effektiv metode, som virker øjeblikkeligt. A Green Way fælden fanger både hun og han viklere. Formeringen stopper, der lægges ingen æg og dermed udvikles ingen larver.

Bemærk følgende forhold:

Der var mangen insekter i foråret og sommeren 2014.

Anbefaling:

Min Madopskrift kan ikke anbefale køb af blommeviklerfælder.

Note

Garanti:

Aldrig mere orm i blommer. Min Madopskrift garanterer at denne test er foretaget 100 % uvildigt og foretaget uden nogen former for rådgivning fra producenter og er derfor 100 % neutral.

Min Madopskrift kan ikke garantere, at du vil opnå samme resultater i din have.

Resultat af test af blommeviklerfælde fra 2013:

Min Madopskrift afprøvede en blommeviklerfælde fra Bio trap i år 2013.

Vi har i de øvrige år været meget plaget af ”orm” i blommerne. Vi har 8 blommetræer og får et lille udbytte hvert år.

En fælde bør dække en normal have på ca. 800 kvadratmeter.

Vi testede denne fælde og opsatte to fælder under blomstringen.

Fælden hænges op, når træerne blomstrer. Dvs. nogle år allerede i midten af april måned. Efter 6 uger, skulle fælderne udskiftes med nye, for at forhindre nye angreb. Men det gjorde vi ikke, vi opsatte kun 2 stk. i det tidlige forår, midt under blomstringen.

Hver feromonkapsel har ca. 6 ugers virkning. Det vil sige, at en pakke med 2 fælder yder beskyttelse i ca. 12 uger.

Blommeviklerne er aktive fra det tidlige forår når træerne blomstrer og frem til frugthøsten i efteråret.

Forberedelse:

Ingen. Vi lavede ingen forberedelser, som f.eks. at fjerne gamle blommer under træet.

Ophængning:

Vi opsatte fælden midt i træet, og nogenlunde som anvist.

Selve limplade fælden:

Vi tjekkede løbende de to limfælder, og fangende i perioden 37 stk. blommeviklere på fælde 1 og 55 stk. blommeviklere på nummer to fælde.

Der var 11 stk. andre små insekter fanget også.

Resultat 2013:

ingen orm i blommerne og kæmpe udbytte af blommer

Sorter af blommer:

Min Madopskrift har følgende sorter af blommer i haven:

 • Grøn reineclaude
 • rød kirkes,
 • sveskeblomme
 • jubilæum
 • Victoria
 • Opal
 • Mirabeller
 • Kræger

Konklusion:

Blommeviklerfælden virkede perfekt, selv om retningslinjerne ikke blev fulgt.

Fordele ifølge producenten:

Blommeviklerfælde er en feromonfælde, der kun fanger blommevikleren.

 • Fælden fanger ikke nyttedyr såsom bier
 • Effektiv
 • Pesticidfri
 • Langtidsvirkende
 • Miljøvenlig insektfælde mod skadedyr i blommer

Fakta om Feromonfælden:

I en feromonfælde anvendes et kunstigt kønshormon for at tiltrække artsspecifikke skadedyr. Det er en særlig effektiv metode, som virker øjeblikkeligt. A Green Way fælden fanger både hun og han viklere. Formeringen stopper, der lægges ingen æg og dermed udvikles ingen larver.

Bemærk følgende forhold:

Vinteren 2013 var meget lang og hård, og foråret kom sent, det kan have haft indflydelse på resultatet.

Anbefaling:

Min Madopskrift kan klart anbefale køb af blommeviklerfælder.

Note

Garanti:

Aldrig mere orm i blommer. Min Madopskrift garanterer at denne test er foretaget 100 % uvildigt og foretaget uden nogen former for rådgivning fra producenter og er derfor 100 % neutral.

Min Madopskrift kan ikke garantere, at du vil opnå samme resultater i din have.

 

Summary
Article Name
Aldrig mere orm i blommer
Author
Description
Denne artikel omhandler test af blommeviklerfælde og resultatet 2014. Testen er foretaget i vores have, og vi har lavet testen fra det tidlige forår 2013. Vi har til testen brugt en blommeviklerfælde købt i et byggemarked.
FavoriteLoadingFøj opskrift til favoriter

Aldrig mere orm i blommer blev sidst redigeret: august 12th, 2015 af Bjørn Nielsen

Permanent link til denne artikel: http://minmadopskrift.dk/artikler/aldrig-mere-orm-blommer.html

1 kommentar

 1. fake plants

  Jeg er enig i, da du sagde, at A Green Way fælden fanger både hun og han viklere. Formeringen stopper, der lægges ingen æg og dermed udvikles ingen larver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *